اطلاعیه ها

هستۀ اولیۀ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدۀ مخابرات است که در سال 1307 شمسی در محل فعلی دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه تأسیس و در سال 1318 اساسنامۀ آن به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار فعلی، در سال 1359 و به‌دنبال تصویب ستاد انقلاب فرهنگی طی ادغام 9 مرکز آموزش عالی با عنوان مجتمع فنی و مهندسی، بنیاد نهاده شد و سپس در سال 1362 نام آن به «دانشگاه فنی و مهندسی» تغییر یافت. تغییر نهایی نام دانشگاه به عنوان فعلی، به سال 1367 برمی‌گردد که در آن سال، دانشگاه به نام دانشمند پرآوازۀ اسلامی و ایرانی، حکیم خواجه نصیرالدین طوسی، مزین شد.

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.